Podstránky v této sekci

  • psychika a vše okolo

Uvolněnost

Důležitým prvkem během letu je uvolněnost. Kompetitivní přístup a přílišná fixace na výsledek často přinášejí úpornost a křečovitost, které se pak promítají během letu. Vytrácí se lehkost, uvolněnost - nefunguje lítání podle pocitu.

Jak se uvolnit za letu?

  • Dechová cvičení, meditace, hudba. Cokoliv, co odtáhne pozornost a přivede ji do přítomnosti.
  • Oprostit se od tlaku na výsledek a užívat si let. Jako příklad byl nedávný let na Krupce, kdy jsem se po kolapsu rozhodl letět do rovin s tím, že když nenajdu stoupák, tak přistanu a ani mě to nebude vadit. Všechno ostatní byl už bonus. Paradoxně od té doby se mi stoupáky dařilo nacházet mnohem lépe a byl z toho mnohem delší let než jsem čekal. Nevadilo mi kdykoliv přistát, všechno ostatní byl bonus. Toto nelpění odstranilo křečovitost a úpornost a všechno začalo víc plynout.
  • Vnímat FLOW - většinou to trvá tak hodinu, než se naladím na rytmus dne, uvolním ve vzduchu, cítím spojení s přírodou a plně se ponořím do činnosti. Ideálně se vydat na přelet až potom, co cítím, že se začínám propojovat.

Být vědomý

Na uvolněnost v letu navazuje vědomý přístup. Stejně jako večer doma po letu, když v klidu analyzuješ video, najednou si všímáš chyb v pilotáži, v rozhodování, strategii. Najednou jsou zřejmé další indicie a objevují se nové cesty. Ten klid a uvolněnost přináší možnosti, které při napětí nejsou zřetelné.

Cíl je se k tomuto (post)přístupu přibližovat už za letu. Pokusit se najít ten meditativní, vnitřní vědomý a uvolněný stav propojení s prostředím.

Práce s psychikou je zásadní pro dobré rozhodování.

Techniky, které se dají použít:

  • Soustředění na dech jako forma přeladění a koncentrace.
  • Práce s negativními myšlenkami - odtažení a zaměření pozornosti na pozitivní aspekty (Vizualizace).

Cílem těchto cvičení je naučit se ten skill, vědomosti a předchozí zkušenosti přenášet do praxe - využívat jej během letu.

Teoretická znalost je jedna věc, ale stěžejní je schopnost využití za letu, kdy vnímání je odlišné a mysl pracuje jinak - je v letovém módu.

Poznávat svůj mindset během letu

Cvičení.

Všímat si svého aktuálního stavu během letu. Klást si otázky. Jak se cítím? Mám strach? Cítím napětí? Vzrušení? Jak se tento stav odráží na mých aktuálních mentálních schopnostech?

Upřímné odpovědi na tyhle otázky pomůžou poznat a zobjektivizovat svůj aktuální stav během letu.  Tento vnitřní posun vnímání pak pomůže co nejvíce zvědomit.

Ač si to přiznáme nebo ne, tak mindset během letu je výrazně odlišný než ten na zemi. Je to prostředí nehostinné a ze své podstaty nebezpečné. A podstatná část mentální přípravy spočívá právě v průběžném poznávání svého létacího mindsetu a práce s ním. Vnášení relaxace, pohody, soustředěnosti a to při zachování vědomé ostražitosti.

Značky: