PG Wiki - kolaborační platforma na sdílení paraglidingového know how.

Hlavní část je rozdělena na fáze letového dne, od přípravy doma, přes činnosti na startu, vlastním letu, až po činnosti po přistání. Cílem je poskytnout pilotovi tipy pro zlepšení jeho růstu jako pilota, nebo snížení rizika úrazu. Teorie a další aspekty jsou vedeny zvlášť, nicméně relevantní části jsou odkazované v tipech a čtenář si může často spojit konkrétní tip s teorií.

Skrz jednoduché rozhraní mohou ověření uživatelé obsah také vytvářet a doplňovat. Změny jsou uložené jako revize a lze se k nim vrátit.

Může nastat kombinace faktorů, kdy může být dobře míněné obecné doporučení kontraproduktivní, tudíž aplikace čtenářem je vždy NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

Projekt je neziskový, aneb piloti pro piloty.

Snaha projektu je o objektivnost, ověřitelnost (ideálně s uvedením zdrojů), nezaujatý úhel pohledu a uvedení i konkurenčních teorií a jejich argumentů. V případě úprav či přidávání vlastních textů na to prosím myslete.

Rychlý návod

Nejasnosti, připomínky nebo nová témata lze diskutovat na PGWiki forum

Poslední aktivita

Značky: wiki paragliding
Vytvořil David Brazda 03.12.2020 09:14