Výuka paraglidingu v České Republice má dlouhou tradici. Postupem času, a mnoha méně či více vážných zranění, se vytvořila sada předpisů a povinných prvků, kterými je každá škola povinna se řídit, samotný přístup či časová souslednost je již v režii školy, a počasí. Výuka obvykle trvá 7 dní. Náhradní termíny jsou v našich podmínkách běžné kvůli počasí, a samozřejmě občas i kvůli pomalejšímu osvojování některých žáků. Zranění v kurzech jsou nyní spíše ojedinělá a lehčí formy (nejčastěji podvrtnutý kotník)

Učit mohou pouze kvalifikovaní instruktoři s omezením 6 žáků na instruktora, a některé manévry vyžadují instruktora na startu i na přistání. Žáci jsou celou dobu ve spojení na vysílačce. Některé školy zaměstnávají i nekvalifikované pomocníky (obvykle piloti), kteří ovšem mohou pouze pomáhat s logistikou, například s vývozy na start či přípravou pilota ke startu.

Povinná teorie obsahuje 15 hodin výuky, pokud není přeškolován pilot jiné kategorie

Předmět: Bez kvalifikací PPG, MPG Ostatní piloti
Aerodynamika 2,5h 0,5 h 0,5 h
Meteorologie 3,0 h 0,5 h 0,5 h
Nauka o létání 1,0 h 0,25 h 0,25 h
Stavba a konstrukce PK 1,0 h 0,25 h 1,0 h
Letecká navigace 1,0 h 0,5 h 0,25 h
Nouzové postupy 2,5 h 0,5 h 2,5 h
Předpisy 3,0 h 2,0 h 1,5 h
Zdravověda 1,0 h 0,5 h 1,0 h
Celkem: 15,0 hodin 5,0 hodin 7,5 hodin

Samozřejmostí je pozemní trénink, u kterého panují rozdíly v přístupu dle letových terénů v místě výuky. Někde kladou na pozemní trénink velký důraz, jinde se mu věnují okrajově.

Praktická výuka není určena, na rozdíl od některých zahraničních přístupů, počtem letů, ale počtem opakování letových prvků.

Č. cvičení Název úlohy Počet
5.4.1 Nácvik přímočarého letu a zatáčení o 90° a 180° 10 letů
5.4.2 Nácvik přistání do omezeného prostoru 5 letů
5.4.3 Nácvik zatáčení o 360° a osmičky 5 cvičení/2 lety
5.4.4 Nácvik zaklopení vnějších částí vrchlíku 5 cvičení/2 lety
5.4.5 Nácvik asymetrického zaklopení vrchlíku do 1/3 rozpětí vrchlíku 4 cvičení/ 2 lety
5.4.6 Nácvik létání na svahu 3 lety
5.4.7 Výškový let 3 lety
5.5.1 Nácvik provedení B stallu Nestanoven
5.5.2 Nácvik asymetrického zaklopení vrchlíku Nestanoven
5.5.3 Nácvik čelního zaklopení vrchlíku (frontstall) Nestanoven
5.5.4 Nácvik přistání při zaklopení vnějších částí vrchlíku Nestanoven
5.5.5 Letová praxe pod dohledem Nestanoven

Teoretická zkouška probíhá standardizovaným testem (a,b,c) a ústním přezkoušením.

Praktická zkouška probíhá přezkušovacím samostatným letem obsahujícím většinu nacvičovaných prvků, samostatným startem, a samostatným přistáním ve vymezeném prostoru o poloměru 25 m. Přistání do prostoru má statisticky nejvíce selhání.

Po složení zkoušky dostává pilot podepsaný Osobní list, po jehož zaslání na LAA a zaplacení poplatku mu je vystaven pilotní průkaz s kvalifikací „Pilot“.

Zdroj: http://www.laacr.cz/SiteCollectionDocuments/predpisy/2012-04-PL3.pdf

Značky: